Direcció (Nombs caps departament i consell social)(No publicada)

Organigrama del centre

Equip directiu

L’equip directiu assessora el director en les matèries de la seva competència, elabora el projecte educatiu, coordina l’elaboració de la programació general i de la memòria anual de l’institut. La directiva està formada per:

  Nom Càrrec Correu electrònic
  Andrés Puig Navalón Director apuig@cipfpbatoi.es
  José María Guarinos Pericás Vicedirector jmguarinos@cipfpbatoi.es
  María Luisa Campos Roig Cap d’estudis mlcampos@cipfpbatoi.es
  José Daniel Vañó Parra Cap d’estudis jdparra@cipfpbatoi.es
  Juan Vicente Company García Cap d’estudis (SERVEF) jvcompany@cipfpbatoi.es
  María Jesús Asensi Bertomeu Secretària mjasensi@cipfpbatoi.es
  Silvia García Blasco Vicesecretària sgarcia@cipfpbatoi.es

Caps de departament

Els departaments didàctics són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i desplegar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o mòduls formatius corresponents i les activitats que els siguen pròpies, dins l’àmbit de les seues competències.

A continuació tenim el llistat dels diferents caps de departament del nostre centre.

  Nom Departament Correu electrònic
  Antonio Benito Benito Administració abenito@cipfpbatoi.es
  Inmaculada Lillo Nadal Formació i orientació laboral ilillo@cipfpbatoi.es
 Natalia Beso Sarriá Hostaleria i turisme jquiros@cipfpbatoi.es
 María Noelia Torregrosa Morales Imatge personal ccasero@cipfpbatoi.es
  Antonio Santos Silvestre Informàtica asantos@cipfpbatoi.es
 María Soledad Aguilar Segura Sanitària fhernandez@cipfpbatoi.es
  Sandra Ruíz Rico Servicis a la comunitat sruiz@cipfpbatoi.es
 Francisco García Marco Anglés atorregrosa@cipfpbatoi.es
 María Elisa Segura Roma Orientació esegura@cipfpbatoi.es
  Lourdes García Molina FCT’s mdiago@cipfpbatoi.es

Consell social

És l’òrgan de participació de la societat en els centres integrats de formació professional. Ha d’estar format per dotze membres amb veu i vot, més el secretari o la secretària, que ha de ser el secretari o la secretària del centre, amb veu i sense vot, amb la composició següent:

  1. Quatre representants: dos de l’àmbit educatiu nomenats per la conselleria competent en matèria d’educació i dos de l’àmbit laboral nomenats per la conselleria competent en matèria de formació. Un o una d’aquests representants ha de ser el director o la directora del centre i ha de presidir el Consell.
  2. Quatre representants del centre: dos del professorat, un del personal no docent i un de l’alumnat.
  3. Quatre represe ntants de les organitzacions empresarials i sindicals que tenguin la condició legal de més representatives: dos representants de les organitzacions sindicals i dos de les empresarials.

Les seues funcions principals son:

  1. Establir les directrius generals per elaborar el projecte funcional del centre i aprovar-lo.
  2. Analitzar i aprovar el pressupost i revisar els comptes de gestió del centre
  3. Realitzar el seguiment de les activitats del centre, assegurant la qualitat i el rendiment dels serveis.
  4. Emetre l’informe amb caràcter previ al nomenament del director o directora.
  5. Col.laborar en l’establiment de contactes amb les empreses i les institutcions per facilitar l’assoliment dels objectius fixats en el projecte funcional.
  6. Altres funcions de naturalesa anàloga que determini l’administració pública que hagi proposat la creació del centre integrat públic o hagi autoritzat el centre integrat en règim de concert educatiu.

A continuació tenim l’estructura del consell social del CIP FP Batoi.

  ADMINISTRACIÓ
D. Andrés Puig Navalón (President)
D. José María Guarinos Pericàs
D. Diego Ortiz Cabanes
Dña. Carmen Chico Casal
Dña. María Jesús Asensi Bertomeu (Secretària)
  ORGANITZACIONS SINDICALS
Dña. Manuela Pascual Ruíz
D. Miguel Sarasa Lores
  ORGANITZACIONS EMPRESARIALS
D. Francesc Xavier Pastor Hurtado
D. Hector Torrente Pastor
  COMUNITAT DOCENT
Dña. María Elisa Segura Roma
Dña. María Carmen Botí Colomina
Dña. Mª Inés González Soler
Dña. Almudena Albero Belda

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies