Proves

Proves

Al CIP FP Batoi, es realitzen les següents proves:

Proves d'idioma

Proves que poden realitzar els alumnes del nostre centre que vulguen acreditar-se al nivell bàsic en llengua anglesa.

Podem trobar més informació sobre aquestes a la web de Conselleria.

Proves lliures per a obtindre el títol de Tècnic/a, i de Tècnic/a Superior, de Formació Professional.

Convocatòria 2019-20. Resolució del 15/10/2019

Els alumnes que vulguen obtenir el títol de tècnic/a, o de tècnic/a superior, poden optar per realitzar proves lliures dels diferents mòduls del cicle en qüestió.

Convocatòria de les proves Calendari Més informació

Cicles oferits al nostre Centre

 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria.
 • Cicle Formativu de Grau Superior de Salut Ambiental.

Documents per a realitzar la matrícula

Orientacions a l’alumnat

Cures Auxiliars d’Infermeria Salut Ambiental

IMPORTANT

Durant el curs acadèmic en què es celebra la prova, l’alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen per objecte l’obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.

L’incompliment del que ací es disposa, comportarà l’anul∙lació de la sol∙licitud d’inscripció i matrícula a la present convocatòria i dels resultats acadèmics en ella obtinguts.

No obstant l’anterior, els alumnes matriculats en el curs en el qual se celebra la prova en ensenyaments de règim presencial o semipresencial oa distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagin esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries que estableix la normativa vigent per a la seva superació, podran matricular­se d’aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

Proves d'accés a cicles de formació professional.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic de la Secretaria dels centres docents on vulguen fer la prova.

En el correu electrònic ha d’indicar-se en l’assumpte les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

El procediment a realitzar serà el següent:

 1. Descarregar i emplenar la sol·licitud d’inscripció i la resta de documentació necessària.
  1. Sol·licitud per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de GRAU MITJÀ: enllaç.
  2. Sol·licitud per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de GRAU SUPERIOR: enllaç.
 2. Enviar a l’email 03012165.secret@gva.es la següent documentació:
  1. Sol·licitud d’inscripció.
  2. Taxa corresponent. Model 046 (atenció si és la taxa de Grau Mitjà o Grau Superior, són diferents). Podem realitzar el tràmit al següent enllaç.
  3. NIF/NIE escanejat o fotografiat.
  4. Declaració responsable (Annex V). Podeu trobar-lo al següent enllaç.
  5. En el cas de sol·licitar exempció, també heu d’emplenar i lliurar l’annex i la documentació justificativa corresponent.
   1. Exempció per a la prova d’accés de GRAU MITJÀ. Podeu trobar l’annex al següent enllaç.
   2. Exempció per a la prova d’accés de GRAU SUPERIOR. Podeu trobar l’annex al següent enllaç.
 3. La secretaria del centre contestarà confirmant la recepció.

Les dates per a la preinscripció per a les proves d’accés són del 25 al 29 de maig. Podeu trobar més informació sobre les diferents dates associades a les proves i la documentació necessària al següent enllaç.

Llistats DEFINITIUS d’admesos:

HORARIS de les proves …

Instruccions:

És OBLIGATORI el compliment de les següents indicacions:

 • Seguir en tot moment les indicacions que es donen.
 • Ús de mascareta.
 • Cada alumne deurà de dur-se els seus bolis i la seua calculadora.
 • No es podrà fer ús, en cap cas, del telèfon mòbil. Tampoc com a calculadora. I deurà estar apagat mentre l’alumne estiga al centre.
 • Guardar en tot moment la distància de seguretat de 1’5 metres amb la resta de persones.
 • Utilitzar el gel que el centre ficarà a disposició dels assistents.

QUALIFICACIONS DEFINITIVES

RECLAMACIONS

 • Presentació: 7 i 8 de juliol enviant email al centre: 03012165.secret@gva.es
 • Revisió dels exàmens de les reclamacions recibides: 9 de juliol de 10h a 11h

Videos explicatius d’Actaio – Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local:

Proves d'accés a la universitat (PAU)

L’alumnat que vulga matricular-se en les proves d’accés a la universitat haurà de realitzar el següent procediment.

Pagar la taxa corresponent. Anar al següent enllaç. Heu d’indicar en el concepte “Pruebas de aptitud para acceso a la universidad”.

Convocatòria ordinària: del 15 al 26 de juny, fins a les 14h:

Convocatòria extraordinària: del 20 de juliol fins al 2 de setermbre, fins a les 14h.

Dins del termini de matrícula, enviar la còpia escanejada de la taxa pagada a l’email 03012165.secret@gva.es junt a un telèfon de contacte. La secretaria del centre us cridarà, per tant de realitzar la matrícula sense la necessitat d’acudir al centre.

Podeu trobar tota la informació sobre la prova i les dates de la matèixa al següent enllaç de la GVA.

Important, per a realitzar els exàmens, portar sempre:

 • DNI i el resguard d’abonament de les taxes
 • Mascareta
 • SIP

La PAU es realitzarà a l’IES Pare Vitòria. S’ha d’anar el 1r dia, dimarts 7 de juliol, a les 12h.

Per estar actualitzats de tot el procés de preinscipció universitària es pot accedir al link:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies