Proves

Proves

Al CIP FP Batoi, es realitzen les següents proves:

Proves d'idioma (Fora de termini)

Proves que poden realitzar els alumnes del nostre centre que vulguen acreditar-se al nivell A2 del MCER – Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües …

Podem trobar més informació sobre aquestes a la web de Conselleria.

Proves lliures per a obtindre el títol de Tècnic/a, i de Tècnic/a Superior, de Formació Professional. Any 2021

Convocatòria 2021. Resolució del 21/02/2021 de la DGFP, DOGV 9033 del 03/03/2021

Els alumnes que vulguen obtenir el títol de tècnic/a, o de tècnic/a superior, poden optar per realitzar proves lliures dels diferents mòduls del cicle en qüestió.

El calendari es pot consultar en la pàgina 28 de la “Convocatòria de les proves”

Convocatòria de les proves Correcció d’errors Més informació

Cicles oferits al nostre Centre

  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria.
  • Cicle Formativu de Grau Superior de Salut Ambiental.

Documents per a realitzar la matrícula

Llistats DEFINITIUS d’Admesos

Orientacions a l’alumnat (Encara no disponibles)

Cures Auxiliars d’Infermeria Salut Ambiental

IMPORTANT

Durant el curs acadèmic en què es celebra la prova, l’alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen per objecte l’obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.

L’incompliment del que ací es disposa, comportarà l’anul∙lació de la sol∙licitud d’inscripció i matrícula a la present convocatòria i dels resultats acadèmics en ella obtinguts.

No obstant l’anterior, els alumnes matriculats en el curs en el qual se celebra la prova en ensenyaments de règim presencial o semipresencial oa distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagin esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries que estableix la normativa vigent per a la seva superació, podran matricular­se d’aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

Proves d'accés a cicles de formació professional. Any 2021

IMPORTANT:

  • Publicats els resultats de les proves al tauler d’anuncis del CIP FP Batoi.
  • Reclamacions fins al 2 de juny de 2021.

Informació general

Convocatòria Més informació. (Calendari, …)

Grau Mitjà

Inscripció Declaració Responsable Sol·licitut d’Excempció Més informació Admesos Denifinitiu

Grau Superior

Inscripció Declaració Responsable Sol·licitut d’Excempció Més informació Admesos Definitiu – A Admesos Definitiu – B Admesos Definitiu – C

Important:

  • La documentació pot enviar-se al 03012165.sectret@gva.es.
  • Indicar en l’assumpte “PAC Nom Cognom-1 Cognom-2”
Proves d'accés a la universitat - PAU. Any 2021

L’alumnat que vulga matricular-se en les proves d’accés a la universitat haurà de realitzar el següent procediment.

Pagar la taxa corresponent. Anar al següent enllaç. Heu d’indicar en el concepte “Pruebas de aptitud para acceso a la universidad”.

Convocatòria ordinària: del 24 al 31 de maig, fins a les 14h:

Convocatòria extraordinària: del 21 al 29 de juny, fins a les 14h.

Dins del termini de matrícula, enviar la còpia escanejada de la taxa pagada a l’email 03012165.secret@gva.es junt a un telèfon de contacte. La secretaria del centre us cridarà, per tant de realitzar la matrícula sense la necessitat d’acudir al centre.

Podeu trobar tota la informació sobre la prova i les dates de la matèixa al següent enllaç de la GVA.

Important, per a realitzar els exàmens, portar sempre:

  • DNI i el resguard d’abonament de les taxes
  • Mascareta
  • SIP

Per estar actualitzats de tot el procés de preinscipció universitària es pot accedir al link:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies